Polityka prywatności

Polityka prywatności 

Niniejsza polityka prywatności to informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
i innych informacji dotyczących użytkowników strony i sklepu fameart.pl (dalej jako: Sklep) przez Fame Art Sp. z o. o. z siedzibą w Niemcach (dalej jako: Administrator).

W niniejszej polityce prywatności administrator zamieścił wszystkie informacje, które osoby, których dane dotyczą, powinny otrzymać zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO).

W niniejszej polityce prywatności administrator, wykonując obowiązek z art. 6 pkt. 1 ustawy
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), zamieścił również informację o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

Jednocześnie administrator oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających ze Sklepu, zgodnie z wymogami RODO.

Dane Administratora

Administratorem danych osobowych jest Fame Art. Sp. z o. o., ul. Ceramiczna 6, 21-025 Niemce, NIP: 712 325 01 00, REGON: 06077404800000, KRS: 0000386925 (dalej jako: Administrator).

Dane kontaktowe

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem info@fameart.pl lub drogą pocztową na adres: Fame Art Sp. z o.o., ul. Ceramiczna 6, 21-025 Niemce – w odpowiedzi użytkownik otrzyma informacje pocztą e-mail lub drogą pocztową – w zależności od wybranej formy.

Podstawy prawne i rodzaje przetwarzanych danych osobowych

1. Administrator będzie przetwarzał dane Użytkownika podane przez niego w profilu użytkownika oraz dane dotyczące aktywności Użytkownika w Sklepie, jak również dane dotyczące sesji, urządzenia Użytkownika oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID.


2. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:

1) rejestracji konta w Sklepie, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy);

2) składania zamówienia w Sklepie, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy);

3) korzystania z usługi formularza kontaktowego w celu wykonania usługi świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy);

4) korzystania z usługi Newslettera w celu wykonania usługi świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Newslettera (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy);

5) wykonania umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy.

6) marketingu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda).

7) marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz motyw 47 RODO) – prawnie uzasadniony interes administratora.

3. W przypadku rejestracji konta w Sklepie, Użytkownik podaje:

1) imię i nazwisko;

2) dokładny adres zamieszkania i dostawy;

3) adres e-mail;

4) numer telefonu.

4. Podczas rejestracji konta w Sklepie, Użytkownik samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Użytkownik może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych poniżej:

1) Fame Art Sp. z o.o. zapewnia Użytkownikom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta na Stronie. Fame Art Sp. z o.o. stosuje certyfikat SSL, zapewniający bezpieczeństwo i szyfrowanie przesyłanych danych przez sieć Internet.

2) W przypadku, gdy Użytkownik posiadający konto w Sklepie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Fame Art Sp. z o.o. nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Zapomniałeś hasła?”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie. Użytkownik na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie, gdzie Użytkownik będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.

3) Fame Art Sp. z o.o. nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Użytkownika.


5. W przypadku składania zamówienia w Sklepie, Użytkownik podaje następujące dane:

1) imię i nazwisko;

2) adres e-mail;

3) numer telefonu;

4) dane adresowe miejsca zamieszkania: kod pocztowy i miejscowość, ulica wraz z numerem domu/mieszkania;

5) dane adresu do doręczenia przesyłki (jeśli jest inny, niż adres zamieszkania): kod pocztowy i miejscowość, ulica wraz z numerem domu/mieszkania.

6. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:
1) firmę Przedsiębiorcy;

2) numer NIP.

7. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Użytkownik podaje imię i nazwisko oraz adres e-mail.

8. W przypadku skorzystania z usługi Newslettera, Użytkownik podaje adres e-mail.


9. Podczas korzystania ze Strony mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

10. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na naszej Stronie. Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

11. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Użytkownika w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna– prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

12. Przekazanie danych osobowych do Fame Art Sp. z o.o. jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Użytkownika.

13. Podanie niektórych danych jest warunkiem skorzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności Konta (dane obligatoryjne). Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości świadczenia przez nas określonych usług i funkcjonalności Konta. Poza danymi oznaczonymi jako obligatoryjne, podanie innych danych osobowych jest dobrowolne. Podstawa prawna: Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

14. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych. Administrator prosi o niepodawanie za pośrednictwem Sklepu oraz poczty elektronicznej informacji ze szczególnych kategorii danych osobowych tj. informacji o rasie czy pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, informacji dotyczących zdrowia fizycznego lub psychicznego, danych genetycznych, danych biometrycznych, informacji o życiu seksualnym czy orientacji seksualnej oraz przeszłości kryminalnej. W przypadku podania wyżej wymienionych informacji, będzie to oznaczać wyraźną zgodę na zbieranie i wykorzystywanie przez administratora takich informacji w sposób określony w niniejszej polityce prywatności lub określony w miejscu, gdzie informacje te zostały ujawnione.

Polityka cookies (ciasteczka)

1. Administrator zbiera w sposób automatyczny dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania z witryny. Informacje zawarte w plikach cookies (ciasteczkach) lub innych podobnych technologiach, poza innymi podstawami przetwarzania danych osobowych wskazanych w niniejszej Polityce prywatności, przetwarzane są również w związku z wyrażeniem zgody na stosowanie określonych plików cookies (ciasteczek) lub innych podobnych technologii poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym. Podstawą przetwarzania tych danych osobowych jest zatem zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 pkt. a RODO).


2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Poliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celach:

1) dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych – w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

2) reklamowych i statystycznych, tj. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

3) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google i na portalu Facebook.


4. Zaufani partnerzy Administratora mogą korzystać z targetowania i profilowania w celu monitorowania preferencji, zainteresowań, lokalizacji, zachowania Użytkowników do celów reklamowych. Z tego właśnie powodu należy zaakceptować politykę prywatności zawierającą politykę cookies podczas pierwszego wejścia na Stronę. Akceptacja polityki jest ze względów natury technologicznej warunkiem koniecznym do korzystania z serwisu. Alternatywą jest samodzielnie zablokowanie ciasteczek w ustawieniach przeglądarki.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
1) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony;
2) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa;
3) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony;
4) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika;
5) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
7. W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

8. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

9. W każdym przypadku Użytkownik może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej.

10. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików cookies przez nasz Sklep – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W przypadku braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

11. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

Cele przetwarzania danych osobowych i ewentualna zmiana celu przetwarzania danych

1. Dane osobowe dotyczące Użytkowników korzystających ze Strony i Sklepu są przetwarzane w celu identyfikacji Użytkownika, który składa Zamówienie, kieruje treść zawartą w formularzu kontaktowym na Stronie, obsługi procesu sprzedaży i dostawy zakupionych produktów, obsługi zapytania przesłanego przez udostępniony formularz, udzielania odpowiedzi na zgłoszenie, przygotowania i przesłania ofert handlowych, wysyłki newslettera, zapewnienia pełnej obsługi administracyjnej Strony, hostingu.

2. Dane mogą być przetwarzane w celach marketingowych: w tym na profilowanie i w celach analitycznych, jak również do wykorzystywania plików cookies niezbędnych do prawidłowego działania i wyświetlania witryny.

3. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Użytkownika w Sklepie.

4. O każdej zmianie celu w jakim Administrator korzysta z danych osobowych lub zmianie praw Użytkownika, Administrator poinformuje niezwłocznie drogą mailową lub w formie pisemnej.

Dostęp do danych i warunki ich przechowywania

1. Administrator nie sprzedaje danych Użytkowników ani nie wymienia się nimi w celach marketingowych z podmiotami trzecimi. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia usług przez podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Na przykład jeżeli Użytkownik korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie będą przekazywane przewoźnikowi współpracującemu z Administratorem. 

Dane osobowe Użytkowników Sklepu mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
a) przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy – w przypadku Użytkownika, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy towaru przesyłką kurierską lub przesyłką pocztową, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy towaru do Użytkownika.
b) dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu i świadczonych za jego pośrednictwem usług elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
c) dostawcy usług księgowych, prawnych, doradczych i marketingowych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne, doradcze lub marketingowe (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna, firma windykacyjna, agencja reklamowa) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

2. Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Fame Art Sp. z o.o. przy prowadzeniu Sklepu. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Fame Art Sp. z o.o. co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
1) Podmioty przetwarzające: Fame Art Sp. z o.o. korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Fame Art Sp. z o.o. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługi księgowe, usługę hostingu,  usługi marketingowe, dostarczający systemy do analizy ruchu na Stronie, systemy do marketingu, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych.
2) Administratorzy: Fame Art Sp. z o.o. korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Użytkowników. Świadczą oni usługi bankowe oraz płatności elektronicznych.

3. Dostawcy usług mają siedzibę przede wszystkim w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

4. Dane osobowe Użytkownika przechowywane są:
1) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Fame Art Sp. z o.o. tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Fame Art Sp. z o.o. i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
2) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Fame Art Sp. z o.o. tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
3) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes realizowany przez Administratora – okres przechowywania danych osobowych jest zależny od okoliczności wskazujących na istnienie interesu po stronie Administratora.
4) W przypadku, gdy podstawa przetwarzania danych jest związana z obowiązkiem prawnie ciążącym na Administratorze – okres przechowywania danych osobowych wynika z określonych przepisów prawa, które nakładają na administratora obowiązek przechowywana danych.

5. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie, dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów przedsiębiorcom zajmujących się doręczaniem przesyłek i ich pracownikom (kurierowi, poczcie).

6. W przypadku, gdy Użytkownik wybierze płatność poprzez system płatności online, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności wybranego przez Użytkownika operatora zajmującego się płatnościami online.


7. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikowi lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu do preferencji Użytkownika, a także administrowania Sklepem.


8. W przypadku skierowania żądania Fame Art Sp. z o.o. udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym.

Prawa osób, których dane są przetwarzane

Jeśli użytkownik założył konto użytkownika w Sklepie, może zażądać dostarczenia pliku
z wyeksportowanym kompletem swoich danych osobowych będących w posiadaniu Administratora. Użytkownik może również zażądać usunięcia przez Sklep całości swoich danych osobowych znajdujących się w posiadaniu Administratora. Nie dotyczy to żadnych danych, które Administrator zobligowany jest zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa. Szczegółowe prawa przysługujące użytkownikom Sklepu zostały przestawione poniżej.

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

1) dostępu – uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);

2) do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie Administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);

3) do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);

4) do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);

5) do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,

c) Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

6) do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);

7) do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach Administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas Administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów Administratora, Administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO);

8) do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z Administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

1) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;

3) telefonicznie: (22) 531 03 00.

Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych
z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną

Administrator Sklepu, wykonując obowiązek z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną. Niniejsza informacja dotyczy zagrożeń, które mogą wystąpić jedynie potencjalnie.

Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą m.in.:

  • złośliwe oprogramowanie (ang. Malware) – aplikacje lub skrypty mające przestępcze, szkodliwe lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany;
  • programy szpiegujące (ang. Spyware) – programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je – zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody – autorowi programu;
  • spam – niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorów, często zawierające treści o charakterze reklamowym;
  • wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. Phishing);
  • włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem narzędzi hackerskich;
  • kryptoanaliza – możliwość odnalezienia słabości systemu kryptograficznego w celu umożliwienia jego złamania lub obejścia.

Użytkownik, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do sieci Internet, w program antywirusowy i zaporę sieciową (firewall). Program taki powinien być stale aktualizowany.

Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez użytkowników
z usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają także:
– włączona zapora sieciowa (ang. firewall),
– aktualizacja wszelkiego oprogramowania,
– nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia,
– czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji,
– wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia,
– regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware,
– szyfrowanie transmisji danych,
– instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom),
– używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.

Zmiany polityki prywatności

Polityka prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji użytkownikom dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich. O wszelkich zmianach polityki prywatności użytkownicy zostaną poinformowani na stronie Sklepu.

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 23 marca 2021 roku.

0

Twój koszyk

    Produkt Cena Ilość Suma
Opróżnij koszyk

Twój koszyk jest pusty

test