0
Twój koszyk
Twój koszyk jest pusty.
Skocz do sklepu
Produkt Cena Ilość Kwota

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem portali społecznościowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych skierowana jest do osób odwiedzających nasz Fanpage’e w serwisach społecznościowych takich, jak: Facebook i Instagram.

Administratorem Państwa danych jest FAME ART Sp. z o.o. z siedzibą w Niemcach, adres: 21-025 Niemce ul. Ceramiczna 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000386925, NIP 7123250100, REGON: 060774048, kapitał zakładowy 10.000,00 zł, („Administrator”).

Dane kontaktowe do Administratora: ul. Ceramiczna 6, 21-025 Niemce, adres poczty elektronicznej: info@fameart.pl, tel. +48 663977584 (połączenie opłata jak za połączenie standardowe- wg. cennika właściwego operatora)

Współadministratorami Państwa danych osobowych jest dostawca serwisu:

Meta Platforms Ireland Limited, z którą możesz skontaktować się na adres:

Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.

Współadministrator, korzystając ze środków technicznych udostępnionych w ramach serwisu decyduje o celach i środkach przetwarzania danych, ale w różnym zakresie, dlatego Administrator ponosi odpowiedzialność, tylko w zakresie przetwarzanych przez siebie danych.

Zasady wykorzystania Państwa danych osobowych w serwisie Facebook i Instagram, funkcji oferowanych przez Meta Platforms Ireland Limited znajdą Państwo w Polityce prywatności serwisu Facebook dostępnej na stronie: https://www.facebook.com/about/privacy

Informujemy, że możemy przetwarzać dane osobowe osób, które dokonały subskrypcji naszego profilu poprzez kliknięcie ikony „Obserwuj”, „Lubię to”, „Udostępnij”, opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na naszym profilu, wypełniły formularz, wysłały do nas wiadomość. W związku z powyższym jako administrator będziemy przetwarzać:

 1. dane identyfikacyjne, takie jak np. imię i nazwisko, nick, dane adresowe i inne dostępne na Państwa profilu dane;

 2. dane w postaci wizerunku utrwalonego na publikowanych przez Państwa zdjęciach,

 3. dane zawarte w Państwa komentarzach, wiadomościach

 4. automatycznie zbierane dane techniczne dotyczące wizyty użytkownika w serwisie społecznościowym (np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, z której Państwo korzystają, typ systemu operacyjnego itp.)

 5. anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających nasz profil, dostępne za pomocą dostępnej funkcji w danym serwisie społecznościowym (np. „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebook) stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z wymienionych serwisów, gromadzone dzięki plikom „cookies”, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych w danym serwisie społecznościowym, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

 1. w celu prowadzenia fanpage’y na portalach społecznościowych, na warunkach oraz na zasadach określonych przez administratorów tych serwisów i zgodnie z obowiązującymi w tych serwisach regulaminami, oraz informowania za ich pomocą o naszej aktywności i działalności, promowaniu produktów, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności tych serwisów, takich jak odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz prywatne wiadomości.

 2. statystycznych oraz reklamowych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikacje poszczególnych serwisów społecznościowych. Działania te są realizowane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, w celu zapewnienia ciągłości komunikacji oraz rozpatrywanie zapytań i reklamacji produktów i usług Administratora, a także realizowania marketingu własnego.

Państwa dane będą przetwarzane:

 1. przez okres, który jest niezbędny do ochrony naszych interesów jako Administratora danych,

 2. dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,

 3. dane przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego do czasu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania

 4. dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji dostępnych w danym serwisie społecznościowym będą przetwarzane przez czas zgodny z obowiązującymi w danym serwisie zasadami;

 5. w odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu, aż zgłoszą Państwo swój sprzeciw.

Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych:

 1. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes Administratorów,

 2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dobrowolnie wyrażona zgoda.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Aby jednak skorzystać z naszego profilu, należy również posiadać profil na określonych portalach społecznościowych.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do sprostowania danych, jeżeli w Państwa ocenie są one niepoprawne oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje również prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem, Jeśli uznacie Państwo, że przetwarzamy dane niezgodnie z przepisami prawa, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.